مغز کله آخرین ترانه انتشار سرگرمی افشین یداللهی

مغز کله: آخرین ترانه انتشار سرگرمی افشین یداللهی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز عاشقانه ها آخرین ترانه باعشق و ناتمام افشین یداللهی را بخوانید

آخرین ترانه باعشق افشین یداللهی بصورت ناتمام ماند ولی این اثر در اینترنت انتشار یافته است.

آخرین ترانه باعشق و ناتمام افشین یداللهی را بخوانید

آخرین ترانه باعشق افشین یداللهی بصورت ناتمام ماند ولی این اثر در اینترنت انتشار یافته است.

آخرین ترانه افشین یداللهی

محمد‌علی شیوا آخرین ترانه ناتمام افشین یدا‌لهی را انتشار داده است که بر اثر تصادف در گذشت.

و چنین بود که چندی کم از سی سال
با تو بودم و
غبطه‌ی تو بودن
با من بود

غبطه ی شولای شوقی
که تورا بود و مرا نبود
غبطه ی چشم های روشنت
با من بود
چندی کم از سی سال
در افق های گریزان شرم

حسرت واژگان گمراهی مرا بود
تمام این سال ها
که به خوابهای تو درآمدند و راهی شدند

می سوزدم هنوز
رشک ترانه هایی که غیورانه بر لب نیاوردی
و بغض های بیگاهی که فرو خوردی

آه!
هنوز هم نمی دانم
این جنون منطقی
ناگهان از کجا پیدایش شد

تو از کدام پنجره ی خواب آلود
به بستر رخوت های ناگزیر من درآمدی
در برج عاج عبوسی های مزمنم
آویخته از کمندِ گیسوان کدام رویا؟

و اینک کدام سوی من ایستاده ای؟
در شروع فصل پنجم شوق
چنین عجول،
بی پروا،
بی درنگ
مسحور کدام ترانه ی موهوم
مقهور جذبه ی کدام موزیک مرموز
ناکجای حیرت و هراس را می دوی؟

آه اگر می دانستی
بعد از تو چه حنجره های بکری
حرام خواهد شد
بعد از تو،
بعد از سکوت نابجای تو

چرا هیچ چیز به جای خود نیست
این قناری پیر چه ناکوک می خواند
آخرین ترانه ی ناتمامت
مگر به نام که بود؟

با من بگو!
بگذار باور کنم
که فوت آخر تو نیست
راهی گریزانت در پیش است
به گستره ی عزیز شکفتن
می دانم
بی شک چنین است
جز این نباید باشد

آخرین ترانه باعشق و ناتمام افشین یداللهی را بخوانید

گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: farsnews.com

واژه های کلیدی: آخرین | ترانه | انتشار | سرگرمی | افشین یداللهی | سرگرمی | هزار و یک شب | عاشقانه ها

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz