مغز کله آخرین ترانه انتشار سرگرمی افشین یداللهی

مغز کله: آخرین ترانه انتشار سرگرمی افشین یداللهی سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ظریف به دبیرکل شرکت ملل نامه نوشت

وزیر امور خارجه کشورمان در مورد اوضاع مسلمانان میانمار خطاب به دبیرکل شرکت ملل متحد نامه ای نوشت.

ظریف به دبیرکل شرکت ملل نامه نوشت

ظریف به دبیرکل شرکت ملل نامه نوشت

عبارات مهم : میانمار

در مورد اوضاع مسلمانان میانمار؛

ظریف به دبیرکل شرکت ملل نامه نوشت

ظریف به دبیرکل شرکت ملل نامه نوشت

وزیر امور خارجه کشورمان در مورد اوضاع مسلمانان میانمار خطاب به دبیرکل شرکت ملل متحد نامه ای نوشت.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف در نامه ای خطاب به دبیرکل شرکت ملل متحد ضمن هشدار نسبت به ادامه خشونت های شرکت یافته علیه مسلمانان میانماری خواستار اقدام فوری جامعه جهانی به خاص شرکت ملل متحد شد

وزیر امور خارجه کشورمان در مورد اوضاع مسلمانان میانمار خطاب به دبیرکل شرکت ملل متحد نامه ای نوشت.

واژه های کلیدی: میانمار | میانمار | مسلمانان | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz